3D Layer printer

működési és szerkezeti ismertető

Tovább

A 3DLP működési elve

Alapelv

A 3DLP működési elvét tekintve diszkrét sík alakzatok sokaságából, azok precíz a síkjukra merőleges irányban történő továbbépítkezéssel épít fel 3D-s alakzatot. Ilyen módon az épülő modell építkezési irányban történő rétegvastagsága adja a modell alapfelbontását. A rétegsíkalakzatok kialakítása 2D konturpályán vezérelt teljesítmény laser sugárral történik. A konturpályákat a rendszer a kiinduló 3D modell síkmetszeteiből kapott görbesereg alapján számolja. A metszetek fizikai pozicionálását a modellépítő egységben található vezető oszlopokhoz való illesztéssel biztosítja a konturvágó egység rétegenként. Az egyes rétegek magassági pontosságát a modellépítő egység magasságvezérelt préslapja biztosítja. Ipari habból a tömbösített változatú nyomtató a rétegeket ragasztásal rögzíti egymáshoz. A nyomtató ezen változata a készfelület színkialakítását nem végzi, azaz a kész modell felületi színe megegyezik az alapanyag színével.

A 3D Layer Printer funkció és rendeltetési leírása

Funkciók

Palettázó állomás

az állomás feladata biztosítani a konturvágó egység számára a következő művelethez a réteg elemet. A réteg elem lemezjellegű nyersanyag esetén mint sík elem a palettán rendelkezésre áll, tömb jellegű alapanyag esetén a palettázó állomás kiegészül egy rétegvágóval. A rétegvágó a beállított rétegvastagság alapján pozicionálja a tömbpaletta egységet a rétegvágó magasságba, majd iparihab esetén levágja azt egy huzalvágó egységgel. A levágott réteg elemet vákuumtálca viszi a konturvágó állomásba.

Konturvágó állomás

feladata, a 3D bázis modellből síkszeletekkel kapott és offsettel korrigált vágási görbe mentén a vágás fizikai megvalósítása. Az eljárás vagy marással, vagy nagy energiáju laser sugárral történik. Mindkettő roncsolásos anyagszétválasztás. Tekintettel arra, hogy mind a tömb, mind a lemez jellegű nyersanyag bázisra alkalmas a laser technológia, jelen leírással jellemzett berendezés a konturvágást laser sugárral végzi. A réteg rész alkatrész továbbítása a modellépítő egységbe pozicióvezérelt vákuum megfogással (utazó asztallal) történik. A technológia során keletkező füstgázt a vágó egységbe integrált elszívó rendszer eltávolítja a munkatérből , csatlakozó felületére külső egység csatlakoztatható, akár szűrő-tisztító akár továbbítás céljából. A füstgáz további kezelése nem része a rendszernek.

A modell építő állomás

A modell építő állomás fő feladata a vákuumos megfogással érkező réteg – rész alkatrész ráépítése a korábbi rétegekre. Az épülő magasság pontosságát a tájoló oszlopokon vezetett magasság pozicionáló préslap határozza meg illetve tartja az elméleti méreten. Ipari hab esetén az egyes rétegek egymáshoz rögzítését a rendszer a rétegek közé porlasztott ragasztó filmmel végzi. A rétegek rétegsíkjában történő modell helyes poziciót a vezetőoszlopokhoz csatlakozó tájoló felületelemek biztosítják – amelyek egyébbként nem részei a bázis modellnek – és a modellépítés befejezése után a törőfül tartományban eltávolíthatóak a modellről.

Vezérlés és programozhatóság, mechanikai jellemzők

A rendszer PC bázisú vezérléssel működik. Pozicionáló egységei mikrolépéses bipolár motorokkal szereltek, villamos felbontásuk < 0,01 mm. Alapvető bemenő információ a 3D-s számítógépmodellekből kapott réteg görbék, valamint rétegvastagságok. Ebből adódóan lehetőség van nem analitikus 3D-s modell kialakítására, mint pld a reverse engineering feladatoknál előforduló scannelt modellek bevitelére és kialaktására is. Továbbá, elméletileg lehetőség van nem állandó rétegvastagsággal is dolgozni, ez esetben viszont az automatizált rétegrend kialakítása helyett az időt igénylő manuális görbesereg cad - cam rendszerben való előállítása igényel több időt. A változó rétegvastagságú üzemmód ezért csak a sorozatban előállított egyszeresen görbült felületek esetén létjogosult. Szánok vezetékei gördülőelemes vezetősineken, pozicionáló egységeknél golyósorsóval hajtottak. Hegesztett acélkonstrukcióból épített vázrendszer, esztétikus burkolati elemekkel szerelve jellemzően.

Elő palettázó egység

Az elő palettázó egység noha a rendszer automata működéséhez szükséges funkciót tölt be és a rendszer részét képezi, különválasztható egységet képvisel. Feladata hogy a nyers munkadarabok előkészítésének helyet adjon. Számát tekintve több darab is tartozhat a rendszerhez, ezáltal több palettázó egységen is folyhat az előkészítés. Lemez jellegű folyamat esetén ez pld a finom acéláru felrakását, tömb megmunkálás esetén pedig a nyerstömb elhelyezését jelenti. Az előpalettázó egységek pozicionáló tüskékkel csatlakoznak a 3DLP –hez, így cseréjük és csatlakoztatásuk gyorsan megoldható.

Felhasználási terület

  • gyors prototipus gyártás
  • kompozit szerszám gyártás
  • reklám és dekoráció
  • restaurációs munkák
  • építészeti látvány modellezés